O nama

Poduzeće Genting2 d.o.o. Pula, sa sjedištem u Puli, Dalmatinova 4 (zgrada OTP banke, u centru Pule, I. kat), OIB: 99388913155, MBS: 04587987.

Osnovano je 1992. godine od kada djeluje na području Pule, Istre i Zagreba, te cijele Hrvatske, prije svega jadranske obale.
U Zagrebu je osnovana podružnica Gentinga2 10.10.2007. godine.

Osnivači firme sa po 50% učešća su:
  • dr. Sanja Poljarević - osnivač i direktor firme, ovlašteni agent za posredovanje od 28.01.2009. godine
  • M. Poljarević - dipl.oecc. - osnivač i prokurist, ovlašteni agent za posredovanje od 28.01.2009. godine
Od početka rada firma je veoma uspješno obavljala slijedeće poslove:
- posredovanje u prometu nekretnina, investiranje u građenju apartmana i stanova za daljnju prodaju (samo u Puli izgrađeno je i prodano preko 50 stanova, a u Fažani i Štinjanu 25 stanova), pružanje konzlating usluga za građenje stambenih i višestambenih objekata na području Istre i Zagreba, pružanje usluga za registraciju firmi za strane državljane, posredovanje u legalizaciji izgrađenih objekata ili započetoj gradnji, pružanje usluga u ishodovanju dokumenata za građenje objekata i ishodovanje uporabnih dozvola, posredovanje kod Ministarstva pravosuđa o ishodovanju rješenja - suglasnost na zaključeni pravni posao za kupnju nekretnina - prije svega za građane Ruske Federacije, obavljanje i svih drugih poslova, posebno za klijente - strane državljane.

Firma već preko 15 godina intenzivno radi sa ruskim tržištem, te je u cilju približavanja tom tržištu zakupila štand na najvećem međunarodnom sajmu nekretnina u Moskvi gdje u travnju i studenom svake godine prezentiramo naše ponude i prikupljamo interesente za kupnju nekretnina u RH. Naše ponude prezentiramo i preko poznatijih portala u Moskvi, a u pripremi je i izrada web stranice za rusko tržište.

Genting2 d.o.o. Pula ima licencu za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva: KLASA: UP/1-330-01/09-01/693 i UR BROJ: 526-05-01-01/2-09-2 od 24.9.2009.
Pored direktora firme dr. Sanje Poljarević, koja govori engleski i njemački jezik, prokuriste M. Poljarevića koji se služi engleskim jezikom: mob: +385 98 254 548 (Viber) na sve Vaše upite kao i pružanje svih drugih usluga sa velikim zadovoljstvom će dati informacije:

1. Hurija Ravlić– ovlašteni agent za posredovanje u prometu nekretnina +385922667167