Uvjeti kupovine nekretnina u republici Hrvatskoj

Državljanin Ruske Federacije može kupiti nekretnine u Republici Hrvatskoj na slijedeći način:

1. Ako kupuje kao fizička osoba nužno je provesti slijedeći postupak:

 • kada odabere nekretninu treba zaključiti ugovor o kupoprodaji koji se ovjerava kod notara,
 • kupnju jedne nekretnine može kupiti jedna ili više osoba,
 • suglasnost na ugovor o kupoprodaji daje Ministarstvo pravosuđa,
 • uz ugovor o kupoprodaji Ministarsvu pravosuđa se dostavljaju i slijedeći dokumenti
 • ovjeren preslik putovnice kod notara u dva primjerka
 • uvjerenje nadležnog državnog organa da je nekretnina izgrađena na urbaniziranom području,
 • Ovjerena kod notara punomoć hrvatskom državljanu da može u ime kupca(ruskog državljana) primiti Rješenje Ministarstva pravosuđa,
 • Uplatiti taksu od 200,00 Kn
 • Troškovi notara iznose do 300,00 EUR-a,
 • Troškovi agencije Genting2 za ishodovanje Rješenja Ministarstva pravosuđa iznose 750,00 EUR-a
 • Rješenje Ministrstva se dobije nakon do dva mjeseca po podnošenju zahtjeva,
 • Kada se dobije Rješenje Ministarstva ono se zajedno sa ugovorom o kupoprodaji dostavlja na uknjižbu vlasništva u općinski sud .Sud u Puli provodi uknjižbu u roku do dva dana po podnošenju zahtjeva.
2.Kupovina nekretnine na firmu registriranu u Republici Hrvatskoj
 • Firmu u Republici Hrvatskoj mogu registrirati fizička ili pravna lica
 • Ako registrira fizička osoba nužno je to obaviti kod notara sa slijedećim :
 • putovnicom Ruske Federacije ili bilo kojom putovnicem bilo koje države
 • uplatiti osnivački kapital u iznosu od =20.000,00 KN(oko 2.600,00 EUR-a).Kada firma bude registrirana ovaj osnivački ulog firma može trošiti za bilo koje namjene,
 • Trošak usluge notara i nužne takse iznose do 1.000,00 EUR-a
 • Rješenje o registraciji firme se dobije u roku do 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • Firmu može osnovati jedno ili više fizičkih osoba,
 • Ako firmu u Republici Hrvatskoj registrira pravno lice nužno je obezbjediti slijedeće:
 • Rješenje o registraciji firme u Ruskoj Federaciji ili bilo kojoj drugoj državi, izvod o rješenju ne smije biti stariji od mjesec dana.Znači ako kupi stan od druge firme u cijeni nekretnine je i 25% PDV-a, i taj iznos država je obvezna isplatiti firmi kupcu nekretnine, pod uvjetom da firma u Poreznoj upravi prijavi nekretninu za poslovne namjene i ako je firma u sistemu PDV-a.
 • Troškovi koje ima firma po izvršenoj registraciji:
 • Troškovi knjigovođe ako firma ne radi iznose oko 50,00 EUR-a mjesečno a neki uzimaju i samo 1.000,00 KN jednokratno u jednoj godini (cca 150,00EUR-a).
 • porez na firmu jednom godišnje 1.200,00 KN ili cca 160,00 EUR-a.
 • Ako firma posluje onda na fakturiranu uslugu ili isporučenu robu ili nekretninu mora obračunati 25% PDV koji se plaća državi.
 • Ako firma posluje i ostvari dobit na dobit se plaća porez na dobit u iznosu 20% na ostvarenu dobit.
3.Nekretninu u Republici Hrvatskoj mogu kupiti pravna ili fizička lica iz zemalja koje su članice Europske unije
 • Uvjeti kupnje nekretnina su isti kao i za pravna ili fizička lica iz Republike Hrvatske
 • Znači uknjižba nekretnine se vrši u sudu na ime pravne ili fizičke osobe bez ičije suglasnosti samo na temelju preslike putovnice i rješenja o registraciji firme, zajedno sa ugovorom o kupoprodaji, i u ovom slučaju uknjižba u sudu traje do dva dana.
 • firma koja je registrirana u jednoj od zemalja Europske Unije ako kupi nekretninu od strane druge firme iz Republike Hrvatske sa obračunatim PDV-om, može zatražiti povrat PDV-a od države pod uvjetom da kupljenu nekretninu prijavi Poreznoj upravi za poslovne namjene.

4.U SVIM SLUČAJEVIMA KUPNJE NEKRETNINA OD FIRMI KUPAC OD 1:SIJEČNJA 2015.GOD. NE PLAĆA POREZ NA PROMET NEKRETNINA.

5.Troškovi za korištenje nekretnine:

 • Troškovi struje , vode i plina se plaćaju mjesečno po potrošnji.Znači koliko se potroši toliko se plati,
 • odvoz smeća i komunalne usluge mjesečno zavisno od veličine nekretnine od 100,00 do 200,00 KN
 • troškovi upravitelja zgrade i održavanja zajedničkih prostora u zgradi te čišćenje stubišta oko 2,00 KN po kvadratnom metru stana ili nekretnine.
 • komunalna naknada se plaća općini ili gradu u iznosu 100,00 do 200,00 Kn mjesečno po stanu ili nekretnini.

6. Boravak u Republici Hrvatskoj:
 • Državljanin Ruske Federacije na temelju vlasništva nad nekretninom može u Konzulatu Republike Hrvatske u Moskvi podnijeti zahtjev za privremeni boravak na godinu dana u Hrvatskoj, a policija po nadležnosti sjedišta nekretnine izdaje osobnu iskaznicu privremenog boravka. Nakon godine dana državljanin Ruske Federacije mora prekinuti boravak u trajanju od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj i potom opet podnijeti zahtjev za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj po istom postupku kao i prvi put.


Pula,19.listopada 2015. godine
AGENCIJA GENTING2 D.O.O, PULA
direktor M.Poljarević, dipl.oecc.